1940 bildades Göteborgs första brukshundklubb: SBK- Göteborgs-avdelningen. Men efter bara några år blev det osämja i klubben och några utav medlemmarna beslöt sig då för att bilda en ny klubb.

Då som nu var man tvungen att ha SBK´s tillstånd, och efter mycket strävande fick man som enda undantag i landet bilda klubb under namnet Bruks- och skyddshundsklubben. Detta var i februari 1945, men redan samma år i april byttes namnet till Föreningen Brukshundarna. Omkring 1966 ändrade klubben namn till Göteborgs Brukshundklubb.

1951 började man propagera för brukshundssporten i såväl Göteborg som på andra orter. Detta gjordes med bl.a. uppvisningar av klubbens elitekipage. Klubben växte och behovet av en egen träningsplats med både klubbhus och mark ökade. En annons i Mölndalsposten uppmärksammades, den gällde försäljning av en fastighet på Stora Mosse (vårt nuvarande träningsfält). I början arrenderades marken. 1955 köptes fastigheten med tillhörande 5 hektar av en lantbrukare vid namn Karlsson.

Det gamla torpet revs i början på 80-talet och dem blå stugan byggdes. I samband med denna förnyelse beslöt klubben sig för att än en gång byta namn. Eftersom marken och många utav medlemmarna tillhörde Mölndals kommun, tog man namnet Göteborg Mölndals Brukshundklubb. GMBK var slutligen ett faktum och är idag ett begrepp i hela hundsverige!

Tyvärr upptäcktes mögel i den blå stugan och man beslöt att än en gång bygga en klubblokal. Mölndals kommun bidrog med fyra baracker som en gång varit ett dagis och överlät dessa till GMBK. Barackerna fraktades upp till Mossen, där de byggdes ihop till den lokal vi har idag. 1994 stod den äntligen färdig med veranda och allt.

Det samlade hundkunnandet i klubben anses som mycket gediget. Detta kunnade förmedlas till dagens medlemmar via ett ständigt växande nät av instruktörer och domare. GMBK tar idag emot hundfolk på alla nivåer och med alla typer av hundar. Den s.k. GMBK-andan gör vår klubb till en av landets mest omtalade, även vad det gäller medlemmarnas trivsel!

Gå till sbk-gmbk.se för att läsa mer.