GMBK Grand Prix 2021 pågår i tre dagar enligt följande schema.

Fredag 10/9

  • Lydnadsprov – Startklass, klass 1, 2 och 3

Lördag 11/9

  • Sök – Lägre, högre och elit.
  • Elitspår
  • Skydd – Lägre, högre och elit (Delad)

Söndag 12/9

  • Elitspår
  • Rapport – Lägre högre elit,
  • Skydd – Lägre, högre och elit (Delad)