GMBK Grand Prix 2018 pågår i tre dagar enligt följande schema.

Fredag 7/9

  • Lydnadsprov – Startklass, klass 1, 2 och 3

Lördag 8/9

  • Sök – Lägre, högre och elit.
  • Elitspår
  • Skydd – Lägre, högre och elit (Delad)

Söndag 9/9

  • Elitspår
  • Rapport – Lägre högre elit,
  • Skydd – Lägre, högre och elit (Delad)